همایشهای امسال:

همایش ملی عمران و توسعه پایدار با محوریت استفاده از روش های نوین در مهندسی عمران همایش ملی علوم و مهندسی کامپیوتر - امنیت ملی و توسعه پایدار همایش ملی معماری، شهرسازی و توسعه پایدار با محوریت خوانش هویت ایرانی - اسلامی در معماری و شهرسازی همایش ملی مهندسی برق، مخابرات و توسعه پایدار


  نشانی موسسه:

  مشهد - قاسم آباد - فلاحی 2/11 - موسسه
   آموزش عالی خاوران

  تلفن تماس:  5230690 (0511)

 
 
کلیه حقوق مطالب ذکر شده متعلق به موسسه آموزش عالی خاوران می باشد. آخرین تاریخ بروزرسانی: هجدهم آدر 1393 ، تعداد بازدیدکنندگان:
A