شناسه: رمز عبور:


معرفی مرکز مشاوره

مرکز مشاوره دانشجوئی موسسه آموزش عالی خاوران، اخیرا با عنایت به نکات ذیل فعالیت خود را آغاز نموده است:

1. مشاوره بخشی از خدمات حوزه معاونت دانشجوئی و فرهنگی است که در مرکز مشاوره دانشجویی موسسه قابل دسترسی می باشد.
2. مرکز مشاوره دانشجویی متولی بهداشت و سلامت روان دانشجویان است.
3. مرکز مشاوره دانشجویی با کمک متخصصان روان پزشک و مددکار با تجربه در جهت کمک به مراجعه کنندگان فعالیت می کند.

جهت مطالعه اطلاعات بیشتر، اطلاعیه تاسیس مرکز مشاوره را مطالعه نمایید.

مشاهده پیام های مرکز مشاور

دانلود نشریه پیام مشاور