شناسه: رمز عبور:


گزارش اردوی علمی فرهنگی یزد
 
 
از آنجائیکه زندگی پراسترس و پرشتاب امروزی همواره دانشجویان را با تنش و خستگی مواجه می کند و زندگی در محیطی متفاوت می تواند فرصتی را فراهم آورد تا افراد به دور از دغدغه های موجود یک یا چند روز را به ذهن خود استراحت داده در طبیعت به تفریح و فعالیت های نشاط برانگیز بپردازند.

جهت مطالعه متن کامل گزارش اینجا را کلیک کنید

 
گزیده ای از تصاویر:

دانشجویان عزیز، در صورتیکه تمایل ندارید عکس شما در سایت موسسه درج شود مراتب را به مدیر امور فرهنگی موسسه اعلام فرمائید.