شناسه: رمز عبور:


فعالیت های حوزه معاونت

معاونت دانشجويي و فرهنگی موسسه آموزش عالی خاوران يكي از محوري ترين و حساس ترين معاونت هاي موسسه مي باشد كه عهده دار سياست گذاري و برنامه ريزي امور فرهنگی و دانشجویی، ارائه خدمات رفاهي و متصدي فعاليتهاي مختلف فوق برنامه، تربيت بدني و تغذيه مي باشد. دانشجويان در طول تحصيل خود به طور مستمر با اين حوزه ارتباط دارند و اصولاً كليه امور دانشجويي و فرهنگی در حيطه وظايف اين معاونت مي باشد. همكاران حوزه معاونت دانشجويي و فرهنگی تمام سعي و تلاش خود را جهت بروزرساني فعاليت‌ها و افزايش بهره‌وري كه يكي از شاخص‌هاي مهم در نظام اقتصادي و اداري كشور است به كار بسته و مشغول فعاليت هستند.

محورهای راهبردی و اولویت دار فعالیتهای این معاونت به شرح زیر است:


- سامان‌دهی و برگزاری برنامه‌های فرهنگی براساس مصوبات شورای محترم فرهنگی مؤسسه
- ارتباط و تعامل بیشتر با دانشجویان از طریق بازدیدهای مستمر از خوابگاهها و غذاخوری های دانشجویی
- اصلاح الگوی مصرف در شیوه، روش و رویه های موجود خدمات دانشجویی
- توسعه و تاسیس و اداره خوابگاه های غیر دولتی(خود گردان و ...) برای اسکان دانشجویان
- ایجاد فضای مناسب برای تشویق خیرین جهت ساخت خوابگاه های دانشجویی غیر دولتی
- تامین و ارتقاء سلامت، نشاط، بهبود کیفیت زندگی و توانمندیهای دانشجویان
- مشارکت دانشجویان در امور مربوط به خودشان در حد امکان و به منظور اداره بهتر امور