شناسه: رمز عبور:


اخبار و اطلاعیه های امور دانشجوئی و فرهنگی اخبار و اطلاعیه های امور آموزشی اخبار و اطلاعیه های امور پژوهشی کلیه اخبار موسسه

 

خبر قبلی
عنوان خبر (اطلاعیه):

اطلاعيه مربوط به دانشجويان کارشناسی ارشد مخابرات

خبر بعدی
 
تاریخ خبر:   1392/3/3

متن خبر:
قابل توجه دانشجويان كارشناسي ارشد مخابرات دانشجوياني كه در سال جاري رساله خود را انتخاب ولي در تاريخ مشخص شده توسط موسسه موفق به ارائه و دفاع از پيشنهاد رساله (پروپوزال) نشده‌اند مي‌بايست حداكثر تا تاريخ 2/4/92 پيشنهاد رساله خود را پس از تأييد استاد راهنما به تحصيلات تكميلي موسسه ارائه نمايند.

زمان دفاع از پروپوزال روز پنجشنبه مورخ 6/4/92 ساعت 12-10 مي‌باشد.

مديريت تحصيلات تكميلي موسسه

 
     
پیوست:    
 
     

A