Skip Navigation Links


آرشیو مقالات ارائه شده در کنفرانس ساستک 8، کمیسیون 1: مهندسی عمران و توسعه پایدار

A B C D E F G

همایش ملی «مهندسی عمران و توسعه پایدار با محوریت کاهش خطرپذیری در بلایای طبیعی» در روز ‌ 7 آذرماه 1392 با استقبال جمع کثیری از اساتید، محققان و دانشجویان سرتاسر کشور برگزار شد.

در این همایش مجموعا 112 مقاله علمی ارائه شد. جهت دسترسی و دانلود مقالات می توانید در لیست زیر بر روی عنوان مقاله موردنظر کلیک کنید. ضمنا در صورت تمایل جهت مشاهده لیست مقالات در سایت کنفرانس  اینجا را کلیک کنید.

    
کد مقاله عنوان مقاله
CIV-1 آنالیز متدولوژی های جدید در تخمین عمق آبشستگی پایه پل
CIV-2 آناليز و تحليل فشار جانبي خاك بر ديوارهاي حائل انعطافپذير(Cut off Wall) در حالت سكون
CIV-3 اثر اندازه در طراحی سدهای بتنی قوسی تحت بارگذاری استاتیکی
CIV-4 اثر طول عبوری ریزشمع از گوه گسیختگی در کنترل نشست خاک پیرامون پی گسترده
CIV-5 ارائه روشی جهت تسریع بهنگام سازی پایگاه داده راههای کشور با تاًکید برمدیریت بحران
CIV-6 ارزیابی اثر کنترل سیلاب بر محیط زیست منطقه طرح ساماندهی آبراهه کارون در استان خوزستان
CIV-7 ارزیابی تکنیک های تقویت خمشی تیرهای بتن آرمه با مصالح FRP
CIV-8 ارزیابی مدل PMO Dynamics در شبیه سازی انتقال امواج پس از احداث موج شکن های جدید ساحل انزلی
CIV-9 ارزیابی نقش پدافند غیر عامل در کاهش خطرات ناشی از زمین لرزه
CIV-10 ارزیابی و مطالعه خطرها و تهدیدات در تونل های درون شهری(با محوریت آتش سوزی های غیرعمدی)
CIV-11 اعتبار بخشي مدل ارتجاعي خميري با سخت شوندگي همسان در طرح و محاسبه گودبرداري هاي مهاربندي شده
CIV-12 انتشار آلودگی محل های دفن زباله در منابع آب و خاک مطالعه موردی محل دفن زباله در کلان شهر اهواز
CIV-13 بازسازی بافت های فرسوده شهری و کاهش خطرپذیری (نمونه موردی شهر شوشتر)
CIV-14 بازیافت سرد آسفالت با استفاده از کف قیر
CIV-15 بتن خودتراکم مقاومت بالا و کاهش خطرهای ساخت و بهبود اجرا
CIV-16 برآورد رواناب حاصل از ذوب برف با استفاده از سنجش از دور در منطقه (لرستان)
CIV-17 بررسی اثر شکل هندسی هسته در رفتار استاتیکی و لرزهای سدهای خاکی با هسته بتن آسفالتی
CIV-18 بررسی اثر ضریب زبری درزه برجابجایی لرزه ای شیروانی ها
CIV-19 بررسی اثر گردشدگی لبه پایین دست تقاطع ° 90 کانال های مستقیم و قوسی شکل بر الگوی جریان
CIV-20 بررسی اثر مصالح حافظه دار شکلی بر ضريب رفتار ديوار برشی بتنی همراه با بازشوهای متقارن و غير متقارن
CIV-21 بررسی اثرات مقاوم سازی سازه ها در کاهش خطرات ناشی از زلزله
CIV-22 بررسی احداث شبکه های آبیاری با فرآیند جلب مشاکت های مردمی (مطالعه موردی: پروژه آبیاری میاناب شوشتر)
CIV-23 بررسی اشکالات در اجرای سازه های فولادی با توجه به مبحث دهم مقررات ملی ساختمان
CIV-24 بررسی افزایش چسبندگی نخاله‌های بازیافتی تخریب شده از ساختمان با استفاده از سیمان
CIV-25 بررسی انواع آبگیر موجود برای کارخانه های نمک زدایی به روش اسمز معکوس
CIV-26 بررسی پارامتریک اثر دیوار آب بند بر میزان دبی نشت از زیر پی سد ها
CIV-27 بررسی پاسخ مکانیکی خط لوله مدفون در خاک تحت تأثیر حرکت گسل امتداد لغز به روش اجزای محدود
CIV-28 بررسی تأثیر اشکال هندسی در کانالهای مرکب با مدل ریاضی SKM در جریان ثانویه
CIV-29 بررسی تاثیر تراز رسوبگذاری ناشی از فرسایش رودخانه ها و شیب بستر جریان بر ضریب شدت جریان سرریز مثلثی
CIV-30 بررسی تاثیر ساختگاه هاي مختلف در تعیین طیف طرح یکنواخت وتاثیر آن بر سازه هاي بتن مسلح در گستره شهر ایلام
CIV-31 بررسی تاثیر مدل های آشفتگی بر پرش هیدرولیکی مستغرق درحوضچه آرامش همراه با بلوکهای میانی
CIV-32 بررسی تاثیر میزان تخلخل خاک درکاهش و بهبود رفتار دینامیکی شمع
CIV-33 بررسی تاثیرات هیدرولیکی عملکرد سد با استفاده از تحلیل موجک: سد کرخه
CIV-34 بررسی تحلیلی و میدانی علل لغزش بالشتک های الاستومری پل شهید چمران اصفهان
CIV-35 بررسی خسارات و مشکلات مقاوم سازی در زلزله سال 1391 شهرستان دورود
CIV-36 بررسی خواص دوامی بتن خود تراکم سازگار با محیط زیست با استفاده از پوزولان ها
CIV-37 بررسی رشد لایه لایه شدگی مواد FRP برمقاومت ستون بتنی تقویت شده
CIV-38 بررسي رفتار غيرخطي اتصال استخواني تير مورب به ستون
CIV-39 بررسی رفتار لرزهای سازه‌های فضاکار با استفاده از روش طیف ظرفیت
CIV-40 بررسی رفتار میراگرهای نوین در قابهای شورن
CIV-41 بررسی رهيافت مشاركتی آبياري در توسعه پايدار طرحهاي منابع آب
CIV-42 بررسی ضرورت مشارکت اجتماعی در عرصه مدیریت پروژه های منابع آب )مطالعه موردی: پروژه آبياری R2 هندیجان(
CIV-43 بررسی عددی تأثیر طول و قطر انشعاب بر هیدرولیک جریان های میرا در لوله های تحت فشار
CIV-44 بررسی عددی آرایش تونلهای دو قلو
CIV-45 بررسی عملکرد و اتلاف انرژی غیرخطی در قاب های شورن معکوس به همراه مهاربند کمانش ناپذیر با استفاده از تحلیل تاریخچه زمانی غیرخطی تحت رکورد زلزله های نزدیک گسل
CIV-46 بررسی فشار سینه کار در تونل سازی مکانیزه سپری در محیط های شهری
CIV-47 بررسی لرزه ای مخازن ذخیره مایعات بتنی مستطیلی روزمینی با در نظر گیری اندرکنش سیال و مخزن
CIV-48 بررسي مقاومت فشاري تخم مرغ بعنوان سازه پوسته اي
CIV-49 بررسی نقش فضای سبز و چگونگی تلفیق آن در محیط مصنوع بر کاهش آلودگی هوا
CIV-50 بررسی و ارائه راهکارهای مدیریت بحران منابع آب
CIV-51 بررسی و مقایسه معیارهای انتخاب پوشش سنگچین جهت حفاظت پایه های پل
CIV-52 بررسی هیدرولیک جریان در کانال با پوشش گیاهی جداره و دانه بندی متغیر در کف
CIV-53 برنامه ریزی فضاهای باز شهری و طراحی مبلمان دفاعی در آنها با رویکرد پدافند غیر عامل )مطالعه موردی پارک ملت تهران(
CIV-54 بیمه محصولات کشاورزی رویکردی نوین در مدیریت ریسک
CIV-55 پايداري محيط زيست و ايجاد اشتغال در جهت منافع ملي از طريق رويكرد به انرژي هاي تجديدپذير
CIV-56 پدافند غیرعامل در معماری (فرایند ارزیابی خطر معیارهای طراحی)
CIV-57 پیش بینی جریان رودخانه با استفاده از روش پیش بینی گروهی جریان ) ESP ) )مطالعه موردی حوضه آبریز رود زرد(
CIV-58 تاثیر آب مجازی در مدیریت منابع آب
CIV-59 تأثير تعداد طبقات بر ضريب رفتار قابهاي با مهاربند شورون
CIV-60 تاثیر حضور نانو تکنولوژی در مهندسی ژئوتکنیک
CIV-61 تاثیر فضای سبز شهری بر توسعه پایدار
CIV-62 تبیین ضرورت ايجاد تشكلهاي آب بران و انتقال مديريت به آنها در پروژه هاي منابع آب
CIV-63 تبیین فرآیند نوین مشارکت در توسعه و بهره برداری از پروژه های آبیاری بهبهان
CIV-64 تحلیل برگشتی پارامترهای مقاومت برشی خاک در سیستم سازه نگهبان گودبردارهای عمیق
CIV-65 تحلیل عددی تاثیر استفاده از ستون های سنگی جهت کاهش نشست وخطر روانگرایی
CIV-66 تحلیل قابلیت اعتماد خمش در تیرهای بتن آرمه تقویت شده با AFRP
CIV-67 تحليل و بررسي فشار جانبي خاك بر ديوارهاي حائل انعطافپذير(Cut off Wall ) در حالت اكتيو)محرك
CIV-68 تعیین محل وقوع بیشینه نوسانات فشار در طول حوضچه آرامش در سدهای بلند )مطالعه موردی حوضچه آرامش سد نمرود(
CIV-69 تغییرات خط ساحلی پس از احداث موج شکن های جدید بندر انزلی با استفاده از تصاویر ماهواره ای
CIV-70 توسعه شهرهای جدید و تعاونی ها )مطالعه موردی شهر جدید گلبهار(
CIV-71 توليد پوشش محافظ ضد زلزله براي ديوارهاي مصالح بنايي، گامي در جهت توسعه پايدار
CIV-72 راهكارهاي كاهش انرژي در ساختمان
CIV-73 سیستم حمل و نقل شهری پایدار با تاکید بر ترافیک شهری نمونه موردی شهر کرمانشاه
CIV-74 شبکه بیسیم و حوادث پیش بینی نشده
CIV-75 شبیه‌سازی جریان بر روی جام پرتابی مثلثی و بررسی پارامتر برد جت خروجی از جام
CIV-76 شبیه سازی ستون مرکب مسلح بتنی تحت اثر انفجار تماسی
CIV-77 شبیه سازی سه بعدی الگوی جریان در تلاقی 90 درجه با استفاده از مدل عددی SSIIM 1
CIV-78 شبیه سازی عددی شکست سدهای خاکی با استفاده از مدل HEC-RAS مطالعه موردی : سد تهم
CIV-79 ضريب طول کمانش محوری نانولوله های کربنی تک ديواره
CIV-80 طراحی حوضچه تهنشینی بدون استفاده از میکسر، برای حذف کدورت آب رودخانه روستای وامق آباد کوهپایه کرمان
CIV-81 طرح بازنگري وانجام مهندسي ارزش شبكه آبياري و زهكشي جفير
CIV-82 کاربرد تزریق جهت جلوگیری از تراوش در پی سدهای بتنی
CIV-83 کاهش خطرپذیری شهر در برابر سیل با استفاده از رویکرد مدیریت یکپارچه خطرپذیری )مطالعه موردی: بررسی تجربه سیل شهر رستمکلا(
CIV-84 کنترل آبشستگی موضعی پایه های مستطیلی پل در حضور پایه های قربانی شونده
CIV-85 كاربرد مهندسی ارزش در پدافند غیرعامل
CIV-86 لزوم بازنگري و انجام مهندسي ارزش تاسيسات آبگيري و شبكه هاي آبياري و زهكشي و استفاده از ديدگاههاي بهر برداران قبل از اجراء ) نمونه موردي : طرح تامين و شبكه آبياري و زهكشي ساحل راست خير آباد
CIV-87 مدلسازی دمای هوای متوسط ماهانه شهرستان مشهد به منظور مدیریت بهتر منابع آب با استفاده از روش برنامه ریزی ژنتیک
CIV-88 مدل عددی شبیه سازی جریان غیرماندگار در کانال آبیاری به منظور تعیین زمان انتقال موج و پاسخگویی
CIV-89 مدل سازی دو بعدی امواج ناشی از لغزش صخره به مخزن سد
CIV-90 مدیریت بحران با استفاده از سامانه استنتاج گر فازی تکامل یافته
CIV-91 مدیریت زیست محیطی و بهره برداری از رودخانه کارون با استفاده از نرم افزار Mike11
CIV-92 مدیریت سیلاب رودخانه‌های شهری به وسیله طراحی پایدار به منظور کاهش خطرات و آسیبهای احتمالی )ارائه سیاستها و راهبردهایی برای طراحی پایدار(
CIV-93 مروری بر استفاده از ظرفیت های طبیعت در تصفیه فاضلابهای صنعتی
CIV-94 مطالعات طراحی موجشکنهای شناور
CIV-95 مطالعه آزمایشگاهی اثر پارامترهای هیدرولیکی بر کنترل جریانهای واریزهای در سدهای اصلاحی گابیونی
CIV-96 مطالعه و ارزیابی زیست محیطی شبکه آبیاری و زهکشی جفیر
CIV-97 معرفی برخی از ایده های نوین مقاوم سازی در ساختمانهای شهر دورود
CIV-98 معماری در پدافند غیر عامل و نقش آن در کاهش خسارات
CIV-99 مقايسة عددي فشار جانبي خاك بر ديوارهاي حائل انعطافپذير در حالت اكتيو و پاسيو
CIV-100 مقايسه تأثير پارامترهای عمق، سرعت و عدد فرود با استفاده از مدل سازی عددی جريان در سرريز شوت با پرتاب کننده جامی شکل
CIV-101 مقايسه جابجايی وتغییر مکان طبقات سازه ي بتنی مسلح قابی با شکل پذيري متوسط در مقابل بارهاي انفجار سطحی
CIV-102 مقایسه سیستم قاب خمشی فولادی ودیواربرشی فولادی نازک با سیستم قاب خمشی فولادی و مهاربند واگرابه روش طراحی براساس سطوح عملکرد
CIV-103 مقایسه ضریب اطمینان پایداری یک شیروانی خاکی در حالت اشباع و غیراشباع با استفاده از یک نمونه مطالعاتی
CIV-104 مقایسه مدل سازی عددی فشار آب منفذی با ابزار بندی)مطالعه موردی سد شیان (
CIV-105 نحوه‌ي بدست آوردن توابع عضويت فازي پارامترهاي ورودي شبکه هاي توزيع آب
CIV-106 نقش حمل و نقل در مديريت بحران
CIV-107 نقش طراحی معماری در کاهش اثرات مخرب زمين لرزه در ساختمانهای مسکونی اسکلت بتن آرمه
CIV-108 نگرشی بر مسکن روستایی ایران و بازسازی و مقاوم سازی آن
CIV-109 نگرشی بر نقش موثر سازمانهاي مردم نهاد در توسعه پايدار طرحهاي منابع آب
CIV-110 بررسی خواص مکانیکی بتن خود تراکم سازگار با محیط زیست با استفاده از پوزولان‌ها
CIV-111 مکان‌یابی زمین لغزش و استقرار روستاهای گلی و عرب در شهرستان بجنورد
CIV-112 Determination of seismic bearing capacity of shallow strip footings on slopes  نشانی موسسه:

  مشهد - قاسم آباد - فلاحی 2/11 - موسسه
   آموزش عالی خاوران

  تلفن تماس:  5230690 (0511)


کلیه حقوق مطالب ذکر شده متعلق به موسسه آموزش عالی خاوران می باشد. آخرین تاریخ بروزرسانی: بیست و ششم شهریور ، تعداد بازدیدکنندگان: