Skip Navigation Links


تماس با موسسه:
نقشه دسترسی به موسسه:

مراجعه کنندگان محترم می توانند از نقشه زیر جهت پیدا کردن مسیر مناسب جهت مراجعه حضوری به موسسه استفاده نمایند. لازم به ذکر است که می توانید با انتخاب دکمه "مثبت" و یا "منفی" جهت تغییر مقیاس نقشه و مشاهده مابقی نقشه شهر مشهد استفاده نمائید.
View Larger Map (مشاهده نقشه بزرگتر)

دانشجویان، اساتید، مسئولان سایر دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور و دیگر مراجعه کنندگان محترم می توانند از طریق هریک از نشانی های زیر باما ارتباط برقرار نمایند:

نشانی موسسه جهت مراجعه حضوری:  مشهد - بزرگراه امام علي (ع) - بلوار شهيد رفيعي - خيابان فلاحي 4 - برادران حسيني 12

کد پستی موسسه جهت نامه نگاری:  9184168619

آدرس پست الکترونیکی مسئول دفتر حوزه ریاست موسسه جهت ارسال نامه الکترونیکی:  info-at-mail.khi.ac.ir

جهت ارتباط با بخش هاي مختلف مؤسسه پس از تماس با شماره 35230690 (0511) بر حسب نياز يكي از داخلي هاي زير را شماره گيري نماييد.  
ردیف
 بخش (اداره)
 شماره داخلی
 1
 امور اداري و پشتيباني
 115
 2
 امور دانشجويي
 139
 3
 امور فرهنگي
 107
 4
 انتظامات
 110
 5
 انجمن علمي
 126
 6
 دبیرخانه همایش ها
 144
 7
 دفتر ارتباط با صنعت
 124
 8
 دورنگار
 131 - 132
 9
 سايت
 140
 10
 كتابخانه
 125
 11
 مدير گروه برق و مخابرات
 106
 12
 مدير گروه عمران و مدیریت پروژه
 108
 13
 مدير گروه دروس عمومي
 109
 14
 مدير گروه كامپيوتر
 123
 15
 مدير گروه معماري و شهرسازی
 134
 
   

  نشانی موسسه:

  مشهد - قاسم آباد - فلاحی 2/11 - موسسه
   آموزش عالی خاوران

  تلفن تماس:  5230690 (0511)


کلیه حقوق مطالب ذکر شده متعلق به موسسه آموزش عالی خاوران می باشد. آخرین تاریخ بروزرسانی: بیست و ششم شهریور ، تعداد بازدیدکنندگان: